Home » Diensten » Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

De publieke sector houdt regelmatig beleidsplannen, projecten en programma’s tegen het licht. Dat kan voorafgaand aan het besluitvormingsproces om de kwaliteit ervan te borgen, maar ook in meer evaluerende zin. Ambient helpt u daarbij. Onze aanpak is altijd gericht op leren en verbeteren en gericht op de ondersteuning van besluitvorming. Door onze evaluaties wordt uw beleid, project of programma effectiever. We kijken samen terug, maar kijken vooral ook naar de toekomst en brengen in kaart hoe u nog effectiever kunt zijn.

Selectie van projecten binnen Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

A mean looking huge storm cloud hovering over the ocean.

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat