Home » Diensten » Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

De publieke sector houdt regelmatig beleidsplannen, projecten en programma’s tegen het licht. Dat kan voorafgaand aan het besluitvormingsproces om de kwaliteit ervan te borgen, maar ook in meer evaluerende zin. Ambient helpt u daarbij. Onze aanpak is altijd gericht op leren en verbeteren en gericht op de ondersteuning van besluitvorming. Door onze evaluaties wordt uw beleid, project of programma effectiever. We kijken samen terug, maar kijken vooral ook naar de toekomst en brengen in kaart hoe u nog effectiever kunt zijn.

Selectie van projecten binnen Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

Project-3-staand

Graafschades bij rioleringswerkzaamheden

Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM

ambient_dienst_beleidsevaluaties

Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht

Behang staand3

Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening