Home » Diensten » Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

De publieke sector houdt regelmatig beleidsplannen, projecten en programma’s tegen het licht. Dat kan voorafgaand aan het besluitvormingsproces om de kwaliteit ervan te borgen, maar ook in meer evaluerende zin. Ambient helpt u daarbij. Onze aanpak is altijd gericht op leren en verbeteren en gericht op de ondersteuning van besluitvorming. Door onze evaluaties wordt uw beleid, project of programma effectiever. We kijken samen terug, maar kijken vooral ook naar de toekomst en brengen in kaart hoe u nog effectiever kunt zijn.

Selectie van projecten binnen Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages

ambient_thema_grondwater@0,5x

Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Zwerfafval in boot

Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen

Waterkering Oosterschelde

Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk

Flevoland - Noordoostpolder

Advies doelmatigheidsverbetering Afvalwaterketen Flevoland

Emptying household septic tank. Cleaning sludge from septic system.

Landelijke inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking afvalwaterketen

Rioolbuis

Leren van de Benchmark Rioleringszorg