Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

A mean looking huge storm cloud hovering over the ocean.

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat

Koe in sloot

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI)

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Aerial view Dutch fishing village with harbor and big offshore wind turbines along the coast

Ontwikkelen doelenboom water, klimaat en energie