Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie