Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Meer projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Bouwsteen water

Bouwsteen water Noordelijke Vechtstromen

Bodem en ondergrond

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging