Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Behang staand2

Programmalijn water As50+: op weg naar een gezamenlijk omgevingsprogramma

Behang staand4

Modernisering rioolheffing gemeente Almere

Wateroverlast in Baarn

Plan van aanpak stresstest

Behang staand3

Watervisie Berkelland

Hand met wormen

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Behang staand5

Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel