Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

ambient_thema_stedelijk waterbeheer etc

Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM

Begroeid dak

Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’

Uitgegraven grond opmeten voor wetenschappelijke doeleinden

Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant

People profile heads in dialogue.  Vector background.

Faciliteren bestuurlijke dialoog Gebiedsgericht Grondwater Beheer

BT - beek twente 02

Bouwen met Natuur in stromende wateren

Veluwe - bevroren meertje

Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021