Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Eindhoven

Begeleiding overdracht stadswateren in Eindhoven naar Waterschap De Dommel

Small family house with foundation problems, EPS 8 vector illustration

Verkenning aanpak funderingsproblematiek

Behang staand4

Visie op de afvalwaterketen Etten 2030

Behang staand3

Procesondersteuning Omgevingsvisie WML

Behang staand3

Bestuursakkoord Water: uitwerking en implementatie afspraken bestuursakkoord water voor Vereniging Nederlandse Gemeenten

Behang staand2

Verkenning collectieve financiering waterbergingsopgave Delfland/Westland