Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM

ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda

Grondwaterbeschermingsgebied

Praktijkondersteuning grondwaterbeschermingsbeleid voor Omgevingswet

Behang staand6

Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk