Home » Diensten » Cursussen en opleidingen

Cursussen en opleidingen

Ambient verzorgt diverse cursussen en opleidingen op het gebied van bodem en (grond)water in relatie tot de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving, de instrumenten die overheden in kunnen zetten en gaat de stelselherziening gepaard met een andere manier van werken. Het besef groeit dat bodem en (grond)water een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, de energietransitie, het bevorderen van kringlooplandbouw en het klimaatrobuust bouwen. Ambient wordt vanuit haar uitgebreide expertise op het gebied van bodem en (grond)water gevraagd door opleidingsinstituten voor het geven van (in company) cursussen of het leveren van bijdragen aan publicaties en studiemateriaal.

Selectie van projecten binnen Cursussen en opleidingen

AL - Plas water in woonwijk

Incompanytraining ‘Grondwater in bebouwd gebied’

People listen to the report at the meeting. Presentation of work results, summing up, negotiating. Business analytics, marketing research. Economic reporting, forecasting. Project development.

Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving