Home » Diensten » Kennis- en innovatiemanagement

Kennis- en innovatiemanagement

Om maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken, is innovatie en kennisontwikkeling noodzakelijk. Dit kan alleen tot stand komen door middel van andere samenwerkingsverbanden en door allianties en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het opzetten van dergelijke samenwerkingstrajecten.

Meer projecten binnen Kennis- en innovatiemanagement

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Tanker Amsterdam-Rijnkanaal

Register Externe Veiligheidsrisico’s

Behang staand4

Programmasecretaris Water – SIKB