Home » Diensten » Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Innovatie en kennisontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij komen tot stand in samenwerkingsverbanden en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het vinden van verrassende partners en het consolideren van samenwerkingstrajecten. Ambient kan daarbij steunen op een uitgebreide expertise op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling op individueel niveau, op het niveau van organisaties en in landelijke netwerken.

Selectie van projecten binnen Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Aerial Amsterdam

Programmacoördinatie Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Rioolbuis

Projectleiding Rioolinspectie nieuwe stijl, Stichting RIONED

Meeting time - round table with a large clock face in the design of information related to business

Voorzitterschap CCvD Bodembeheer SIKB

Wooldse Veen Winterswijk

Bodemdaling in veengebieden

Opslagtanks regenwater ondergronds

Netwerk ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’

BT - beek twente 02

Bouwen met Natuur in stromende wateren