Home » Diensten » Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Met project- en programmamanagement krijgt u overzicht en zekerheid dat de zaken methodisch en daarmee efficiënt en effectief aangepakt worden. Project- en programmamanagement zit Ambient in het bloed. Wij ondersteunen u op zodanige wijze dat u verder kunt en uw doelstellingen behaalt. Dat doen we binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit.

Selectie van projecten binnen Project- en programmamanagement

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

Uitstoot broeikasgassen irt waterbeheer STOWA_2023-13A_BlueCAN

Begeleiding onderzoek ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0