Home » Diensten » Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Met project- en programmamanagement krijgt u overzicht en zekerheid dat de zaken methodisch en daarmee efficiënt en effectief aangepakt worden. Project- en programmamanagement zit Ambient in het bloed. Wij ondersteunen u op zodanige wijze dat u verder kunt en uw doelstellingen behaalt. Dat doen we binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit.

Meer projecten binnen Project- en programmamanagement

Netwerk pinnen met draden verbonden

Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico’s

X-curve van transities – bron: Loorbach et al (2017)

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden