Home » Diensten » Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Met project- en programmamanagement krijgt u overzicht en zekerheid dat de zaken methodisch en daarmee efficiënt en effectief aangepakt worden. Project- en programmamanagement zit Ambient in het bloed. Wij ondersteunen u op zodanige wijze dat u verder kunt en uw doelstellingen behaalt. Dat doen we binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit.

Selectie van projecten binnen Project- en programmamanagement

Aerial Amsterdam

Programmacoördinatie Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Behang staand4

BOWA-businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen

Rioolbuis

Projectleiding Rioolinspectie nieuwe stijl, Stichting RIONED

Rotterdam

Implementatie en beheer Atlas Leefomgeving

Vitale bodem met worm

Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van de provincie Noord-Brabant

Waterplanten

Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving RWS