Amber van Hamel

Adviseur

Niet de richting van de wind, maar de stand van de zeilen bepaalt de koers.

Dit betekent Amber voor uw organisatie

Amber werkt als adviseur bij Ambient aan projecten op het gebied van waterbeheer en milieu. Bij complexe vraagstukken behoudt zij een goed overzicht en weet gerichte vragen te stellen die het proces verder helpen.

Manier van werken

Amber heeft door haar studie Civiele Techniek, en in het bijzonder Watermanagement, een brede basiskennis en een analytische manier van denken opgebouwd. Daarnaast heeft zij een systematische manier van werken, waardoor zij makkelijk overzicht houdt in projecten.

Ervaring

Tijdens haar master Watermanagement aan de Technische Universiteit in Delft heeft Amber veel kennis opgedaan over watersystemen en waterbeheer in Nederland en wereldwijd. Voor haar afstuderen heeft zij onderzoek gedaan naar het koelende effect van groenblauwe daken in combinatie met efficiƫnter watergebruik.

Vanuit Ambient is Amber betrokken bij het advies over de toekomstvisie van verschillende applicaties binnen RIONED. Daarnaast ondersteunt zij de projectsecretaris van het Programmaplan Rijkskeringen van RWS en is daarin medeverantwoordelijk voor de kennisdeling en ondersteuning van het programma. Verder is Amber als projectsecretaris betrokken bij het opstellen van de bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden Zuid.