Bernardien Tiehatten

Adviseur

Elk probleem is een uitdaging.

Dit betekent Bernardien voor uw organisatie

Bernardien werkt aan vraagstukken op het gebied van bodem, ondergrond, watersystemen en kennisbenutting. Door haar brede kennis en analytisch denkvermogen heeft zij bij complexe water- en bodemvraagstukken een goed overzicht. Zo houdt zij haar omgeving scherp om naar de gestelde doelen te werken.

Manier van werken

Bernardien heeft door haar bachelor civiele techniek en master watermanagement een brede basiskennis en een analytische manier van denken opgebouwd. Zij bekijkt probleemstellingen op een pragmatische manier en plaatst de uitdagingen van het water- en bodemsysteem in een breder perspectief, om zo tot een integrale en werkbare oplossing te komen. Bernardien kan, ondersteund door de kennis uit de master Bestuur en Beleid (afgerond in 2020), goed acteren in een bestuurlijk complexe omgeving.

Bernardien werkt graag op het raakvlak tussen (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en (praktisch) kennisgebruik. Ze zorgt daarbij dat de kennisontwikkelaars en kennisgebruikers elkaar beter begrijpen, waardoor innovaties op een doeltreffende manier hun weg naar de praktijk vinden.

Ervaring

Bernardien werkt als Transacademic Interface Manager (TIM) bij het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – subsidence and society (LOSS). Zij zorgt dat kennisontwikkelaars en kennisgebruikers in gesprek blijven over de informatiebehoefte, maar ook over hoe ontwikkelde kennis op de meest efficiënte manier een weg vindt naar gebruikers.

Bernardien was één van de trekkers van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling waar zij als kennismakelaar werkte. Zij bracht daarnaast de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van bodemdaling in veengebieden in beeld.

Namens STOWA was Bernardien één van de coördinatoren van het programma Bouwen met Natuur in Stromende Wateren, waarbij zij samenwerkte met de tien beekwaterschappen. Zij initieerde en begeleidde onderzoeksprojecten, bracht kennis samen en vertaalde dit naar praktische handvatten voor het toepassen van Bouwen met Natuur-maatregelen.