Bernardien Tiehatten - team Ambient

Bernardien Tiehatten

Adviseur

Elk probleem is een uitdaging.

Dit betekent Bernardien voor uw organisatie

Bernardien werkt aan vraagstukken op het gebied van bodem, ondergrond en watersystemen. Door haar brede kennis en analytische denkvermogen heeft zij bij de vaak complexe waterproblematiek een goed overzicht en houdt zo haar omgeving scherp om naar de gestelde doelen te werken.

Manier van werken

Bernardien heeft door haar studie civiele techniek, in het bijzonder watermanagement en ruimtelijke ordening, een brede basiskennis en een analytische manier van denken opgebouwd. Zij beschouwt probleemstellingen op een pragmatische manier en plaatst de uitdagingen van waterproblematiek in een breder perspectief om zo tot een integrale en werkbare oplossing te komen. Omdat de watervraagstukken vaak in een bestuurlijke complexe omgeving worden gesteld, heeft Bernardien in 2020 de master Bestuur en Beleid afgerond. Bernardien werkt samen met klant en collega om zo tot een breed gedragen resultaat te komen.

Ervaring

Bernardien is één van de trekkers van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Zij werkt als kennismakelaar en brengt daarnaast de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van bodemdaling in veengebieden in beeld.

Namens STOWA is Bernardien één van de coördinatoren van het programma Bouwen met Natuur in Stromende Wateren, waarbij zij samenwerkt met tien waterschappen. Zij initiëren en begeleiden onderzoeksprojecten, brengen kennis samen en vertalen dit naar praktische handvatten voor het toepassen van Bouwen met Natuur-maatregelen.

Voor Vitens werkt Bernardien aan het ontwikkelen van een visie voor het beheer, aanleg en onderhoud van hun ondergrondse infrastructuur. Zij werkt samen met de betrokken afdelingen van Vitens en andere belanghebbenden aan toekomstbestendigheid van de leidinginfrastructuur.