Casper van de Sande

Casper van de Sande

Adviseur

Als je geen weg kan vinden, moet je er een bouwen.

Dit betekent Casper voor uw organisatie

Casper is een gemotiveerde en doortastende adviseur op het gebied van bodem en water. In een ondersteunende rol pakt hij complexe bodem- en watervraagstukken graag aan. Met een groot gevoel van betrokkenheid probeert Casper tot de essentie te komen als vraagstukken raken aan maatschappelijk brede thema’s zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Manier van werken

Als adviseur brengt Casper graag structuur aan om problemen snel inzichtelijk te maken. Hij is in staat problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en zoekt naar verbinding op het gebied van inhoud en het proces, zonder daarbij de brede context uit het oog te verliezen. Zijn doel is om het project altijd een stap in de goede richting te helpen, zonder daarbij aandacht te verliezen voor de menselijke maat.

Ervaring

Tijdens zijn studies aan de Wageningen Universiteit heeft Casper veel inhoudelijke kennis opgedaan over watersystemen, bodem en ondergrond. Ook heeft hij aan meerdere interdisciplinaire projecten meegewerkt waarbij naast inhoud, de nadruk ook lag op samenwerking en verbinding. Als afstudeeropdracht heeft hij landschapsevolutie in Zuid-Spanje gemodelleerd aan de hand van tektoniek en oude rivierafzettingen. Deze ervaringen, samen met zijn inhoudelijke kennis, helpen hem om verbanden te zien en oplossingsgericht te denken.

Vanuit Ambient is Casper als secretaris betrokken bij pijler 4 van het Interbestuurlijk Programma voor versterking van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhandhaving (IBP VTH). Daarnaast vervult hij een ondersteunende rol binnen het project Toekomstbestendig vanuit verbinding met verleden, een gezamenlijk programma van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).