Eugène Hendrikx

Adviseur

Het gaat vaak helemaal niet om het goede antwoord, maar om het stellen van de juiste vraag.

Dit betekent Eugène voor uw organisatie

Eugène werkt aan projecten op het gebied van watersystemen en data- en informatiebeheer. In een ondersteunende rol zorgt Eugène ervoor dat naast de inhoud ook de relatie centraal staat. Bij complexe vraagstukken is hij in staat het overzicht te bewaren en met een flinke dosis enthousiasme doelgericht naar resultaten toe te werken.

Manier van werken

Eugène gaat analytisch te werk en zoekt de raakvlakken op binnen de inhoud en het proces. Zijn technische achtergrond helpt hem om zich de kennis snel eigen te maken. Hierbij verzorgt hij de begeleiding van het proces in de zoektocht naar concrete oplossingen. Zijn betrokkenheid en gevoel van verantwoordelijkheid bij het project zorgen voor een prettige ondersteuning van de werkzaamheden.

Ervaring

Tijdens zijn studie Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer aan de Wageningen Universiteit heeft Eugène veel geleerd op het raakvlak van water in de omgeving. Voor zijn afstuderen vertaalde hij resultaten uit het veld naar een digitale omgeving. Als projectsecretaris van het programma Watersystemen-Waterkwaliteit bij STOWA is Eugène medeverantwoordelijk voor de kennisdeling en ondersteuning van het programma. Verder is Eugène secretaris in het communicatieteam van het Register Externe Veiligheidsrisico’s en is hij betrokken bij het opzetten van de website.