Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Blijf nieuwsgierig en stel vragen.

Dit betekent Eva voor uw organisatie

Eva is een betrokken en enthousiaste adviseur. Ze werkt graag aan complexe vraagstukken die gaan over (stedelijk) water en klimaatadaptatie. Eva wordt enthousiast wanneer wateropgaven raken aan bredere thema’s zoals duurzaamheid en leefbaarheid.

Manier van werken

Als adviseur brengt Eva graag structuur aan om zo voor iedereen inzichtelijk te maken wat zij kunnen verwachten en wat er nog nodig is. Ze is nieuwsgierig, en benadert dingen graag met een open blik. Tijdens haar promotieonderzoek heeft Eva geleerd om problemen snel en gestructureerd in kaart brengen, zonder daarbij de bredere context uit het oog te verliezen. Eva is niet bang om kritische vragen te stellen als dat nodig is om het project een stap verder te brengen.

Ervaring

Eva heeft een stevige technische basis en beschikt over unieke kennis op het gebied van organisatie en governance van stedelijk waterbeheer. Zij heeft de master Watermanagement aan de TU Delft afgerond en een promotieonderzoek gedaan gericht op (de organisatie van) sectoroverstijgende wateropgaven. Eva heeft dus verstand van het technische systeem, maar heeft ook veel oog voor de organisatie en onderliggende processen en belangen. Voor haar promotieonderzoek heeft zij met programmamanagers, beleidsadviseurs en strategen van gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en drinkwaterbedrijven verspreid over heel Nederland gesproken. Dit heeft Eva een rijk beeld gegeven van de actuele uitdagingen waar waterorganisaties mee worstelen en mogelijkheden om hiermee om te gaan. Graag zet zij deze kennis en ervaring in voor maatschappelijk relevante projecten.