Freek van Gent

Adviseur

Het gras is groener daar waar je het water geeft.

Dit betekent Freek voor uw organisatie

Freek krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Tijdens zijn studie en werk heeft hij veel kennis opgedaan over het veranderende klimaat en wat ervoor nodig is om die veranderingen het hoofd te bieden. Hij hanteert daarbij als uitgangspunt dat de verschillende disciplines niet alleen van elkaar kunnen leren, maar elkaar vooral nodig hebben om gezamenlijk de hedendaagse klimaatproblemen de baas te worden.

Manier van werken

Communicatief sterk, punctueel, leergierig en analytisch. Freek kan hierdoor uitstekend zelfstandig werken en is tegelijk een echte teamspeler; vooral het samenwerken in een hechte groep spreekt hem aan. Freek vindt het daarbij belangrijk om iedereen goed op de hoogte te houden en klaar te staan voor vragen. Hij denkt graag mee binnen de kaders van bestaande werkwijzen én presenteert alternatieven die niet direct voor de hand liggen.

Ervaring

Freek studeerde biologie en bio inspired innovation aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan als bodemadviseur. Hij heeft grote affiniteit met de uitvoeringspraktijk in het bodemwerkveld en zet waardevolle informatie om, teneinde tot goede adviezen te komen. Bij Ambient adviseert Freek de Buyer Group duurzaam baggeren over het opstellen van een marktvisie door concrete bouwstenen aan te leveren, zowel vanuit de theorie als de praktijk. Verder is hij betrokken bij het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) om onderzoeksmethodes naar de uitstoot van broeikasgassen in veengebieden vorm te geven.