Freek van Gent

Adviseur

Het gras is groener daar waar je het water geeft.

Dit betekent Freek voor uw organisatie

Freek krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Tijdens zijn werk heeft hij veel kennis opgedaan over het veranderende klimaat en wat ervoor nodig is om die veranderingen het hoofd te bieden. Hij hanteert daarbij als uitgangspunt dat de verschillende disciplines niet alleen van elkaar kunnen leren, maar elkaar vooral nodig hebben om gezamenlijk de hedendaagse (klimaat)problemen de baas te worden. Mensen en partijen met elkaar verbinden is hierbij cruciaal.

Manier van werken

Communicatief sterk, punctueel, leergierig en analytisch. Freek kan hierdoor uitstekend zelfstandig werken en is tegelijk een echte teamspeler; vooral het samenwerken in een hechte groep spreekt hem aan. Freek vindt het daarbij belangrijk om iedereen goed op de hoogte te houden en klaar te staan voor vragen. Hij denkt graag mee binnen de kaders van bestaande werkwijzen én presenteert alternatieven die niet direct voor de hand liggen.

Ervaring

Freek studeerde biologie en bio inspired innovation aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan als bodemadviseur; hij heeft meegewerkt aan het opstellen van het bodemprogramma voor de provincie Flevoland. Vanaf begin 2024 is Freek als programmasecretaris van de examencommissies MKB en DIBV betrokken bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Hij is ook het aanspreekpunt voor de opleidingen vanuit SIKB en denkt mee over de inhoud van de BodembreedAcademie. Daarnaast organiseert hij bijeenkomsten voor Platform Bronbemalen en Platform Baggernet. Voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ondersteunt Freek het EBEO2.0 project om tot een diagnostische beoordeling van de ecologische waterkwaliteit te komen.