Gert Dekker

Adviseur

Je komt met de inhoud zo ver als de relatie het toelaat.

Dit betekent Gert voor uw organisatie

Gert wordt gevraagd om zijn deskundigheid en zijn vermogen om mensen en organisaties te verbinden. Met ruim 20 jaar ervaring als project-/programmaleider in het (stedelijk) waterbeheer en de afvalwaterketen en dankzij zijn enthousiasme en gedegen dossierkennis, is hij uitstekend in staat om samenwerkingsprocessen aan te jagen en complexe vraagstukken aan te pakken. Hij is zeer goed op de hoogte van de landelijke (beleids)ontwikkelingen en de juridische, bestuurlijke en financiƫle aspecten ervan. Gert heeft een groot netwerk en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Manier van werken

Gert werkt vanuit de overtuiging dat voor complexe vraagstukken een doorbraak kan worden gevonden door het verbinden van mensen, organisaties en inhoudelijke sectoren. Hierbij gaat hij continu op zoek naar verbindingen en de ‘katalysator’ die processen kunnen versnellen. Authentiek en met het algemeen maatschappelijk belang voorop, staat hij boven de partijen en individuele belangen.

Ervaring

Gert werkt zowel op landelijk niveau voor ministeries en koepelorganisaties als in regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Daarnaast is Gert betrokken bij verschillende rekenkameronderzoeken en is lid van diverse werkgroepen van de Commissie voor Milieueffectrapportages (MER).

Op landelijk niveau is Gert betrokken bij het thema financiering stedelijk waterbeheer, de implementatie van de Omgevingswet en vervulde hij namens VNG de rol van duo-projectleider van het landelijk kernteam BAW-waterketen. Daarnaast is hij actief bij STOWA en Stichting RIONED voor het programma kenniscoaches, governance van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie bebouwde omgeving.