Haye Dijkstra

Adviseur

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens.

Dit betekent Haye voor uw organisatie

Haye werkt als adviseur bij Ambient aan projecten op het gebied van water, bodem- en milieubeheer. Hij is in staat het overzicht goed te bewaren en kan daardoor de juiste ondersteuning bieden om tot het beoogde resultaat te komen.

Manier van werken

Haye is analytisch en kan daardoor in complexe vraagstukken relevante informatie vaststellen om deze te gebruiken en het proces te begeleiden. Doordat hij zich snel de materie eigen kan maken is hij in staat om op verscheidene gebieden een bijdrage te leveren. Haye is prestatiegericht en heeft immer het einddoel voor ogen, hetgeen leidt tot een efficiënte en doelgerichte aanpak van projecten.

Ervaring

De master ‘Water Science and Management’ aan de Universiteit Utrecht heeft Haye de mogelijkheid gegeven om zijn analytische vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor zijn afstuderen implementeerde hij verscheidene datamodellen om tot een beleidsadvies te komen en bestaande processen te verbeteren.

Vanuit Ambient ondersteunt Haye Waternet bij het vastleggen van ambities en doelstellingen in relevante Omgevingsvisies. Voor het project De Wadkijker is Haye verantwoordelijk voor het accumuleren van informatie vanuit diverse bronnen en dit tot een coherent geheel samen te brengen.

Als programmasecretaris ondersteunt hij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) bij activiteiten rond waterbodembeheer. Tevens werkt hij mee aan het participatieproces van de provincie Zuid-Holland waarin het grondwaterbeleid wordt herzien, passend binnen de nieuwe Omgevingswet. Verder is Haye werkzaam als redactiesecretaris bij het tijdschrift Water Governance.