Karin Sant

Karin Sant

Adviseur

Een project is als een bos, rechtdoor kan nooit.

Dit betekent Karin voor uw organisatie

Karin is als adviseur en procesbegeleider betrokken bij zeer uiteenlopende vraagstukken in het werkveld bodem, ondergrond en (grond)water. Dit doet ze als externe adviseur en via detacheringen bij decentrale overheden. Ze werkt het liefst aan de doorvertaling van thema’s uit ‘water en bodem sturend’ naar praktische (beleids)oplossingen.

Door haar ervaring bij diverse gemeenten kent ze het strategische belang van de ondergrond in relatie tot maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid. Ook heeft ze gevoel ontwikkeld voor onderlinge verhoudingen tussen partijen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Manier van werken

Karin bijt zich graag vast in complexe vraagstukken. Ze knipt ze op in hapklare brokken, neemt de tijd om het team mee te nemen en agendeert kritische punten in een vroeg stadium in het proces. Een overleg georganiseerd door Karin heeft altijd een doel en agenda.

Karin vaart goed bij afwisseling: tussen zelfstandig bureauonderzoek en het begeleiden van dynamische sessies, en tussen inhoud en proces. Ze wisselt makkelijk tussen verschillende communicatiestijlen en stuurt daarmee op een prettige manier op voortgang in een project of proces.

Ervaring

Karin is opgeleid (MSc, PhD) als geoloog bij de Universiteit Utrecht waar ze in een internationale context werkte en doceerde. Ze heeft vervolgens bewust de overstap gemaakt naar een ingenieursbureau om verder te leren over de bovengrond en het vertalen van bodemkennis naar de praktijk.

Door haar werkervaring op zowel de universiteit als in de advieswereld weet Karin inhoudelijke kennis met een praktische, klantgerichte benadering te combineren. Ze heeft veel ervaring op het gebied van ‘Regie op de Ondergrond’, van straatniveau tot regioniveau, bijvoorbeeld via het opstellen van een Ondergrondvisie of een het uitvoeren van scenariostudies ‘water en bodem sturend’. Daarnaast is ze opgeleid als procesmanager en facilitator van interactieve sessies.

Karin heeft onder andere gewerkt voor SIKB, provincies en diverse gemeenten. Ze ondersteunde tientallen Nederlandse gemeenten bij de implementatie van de Basisregistratie Ondergrond. Momenteel is ze lid van de stuurgroep voor de actualisatie van beleid voor gebiedsgericht grondwaterbeheer voor gemeente Utrecht. Ook leidt ze in opdracht van het Ministerie van IenW een onderzoek over een vraagstuk binnen het traject ‘Programma versterking Kwalibo’.