Marieke Prins

Adviseur

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Dit betekent Marieke voor uw organisatie

Marieke is in staat zich snel te verdiepen in complexe vraagstukken en vanuit die kennis te schakelen tussen proces en inhoud. Hierbij is ze in staat met haar expertise en enthousiasme de juiste verbindingen tussen mensen te leggen en commitment te genereren. Zij wordt gewaardeerd om haar kennis, doorzettingsvermogen en daadkracht waardoor er concrete resultaten worden geboekt.

Manier van werken

Marieke wordt gevraagd als projectleider, adviseur of als expert. Ze maakt zich snel een organisatie en project eigen en behoudt vanuit een gestructureerde manier van werken het overzicht. Ze weet wat er inhoudelijk speelt en is in staat te komen tot een integrale analyse of afweging. Hierbij heeft ze oog voor zowel de technisch-inhoudelijk kant, de juridische als ook de financiƫle en politiek-bestuurlijke kant. Marieke komt snel tot verbinding met relevante stakeholders en is in staat ieders belang hierin te identificeren en op het juiste moment in te zetten. Dit leidt ertoe dat er niet alleen gewerkt wordt aan oplossingen, maar vooral gedragen en praktisch toepasbare oplossingen.

Ervaring

Marieke heeft veel kennis over wat de Omgevingswet voor u als overheid betekent met betrekking tot bodem en (grond)water in de Omgevingswet. Zij is goed in staat de uitgangspunten van de stelselherziening op een begrijpelijke en duidelijk manier uit te leggen en draagt zo bij aan een goede implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie.

Marieke is betrokken geweest bij de totstandkoming van zowel de Aanvullingswet Bodem als het Aanvullingsbesluit Bodem. Ze was hierbij verantwoordelijk voor grondwaterkwaliteit. Ook heeft ze vanuit de programmadirectie ‘Eenvoudig Beter’ van het ministerie van BZK bijgedragen aan het waterkwaliteitsdeel in het Invoeringsbesluit Omgevingswet en de Invoeringsregeling Omgevingswet.

De laatste jaren heeft Marieke bij diverse provincies het grondwaterkwaliteitsbeleid opgesteld en vertaald naar het Regionaal Waterprogramma en de Omgevingsverordening. Ze is hierbij niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de regels maar ook voor het organiseren van participatie om tot een gezamenlijk gedragen beleid te komen.

Marieke wordt regelmatig gevraagd cursussen over bodem en specifiek grondwater in de Omgevingswet te geven.