Petra van der Werf

Adviseur

De oplossing komt in zicht, door het probleem van meerdere kanten te benaderen.

Dit betekent Petra voor uw organisatie

Petra is een ervaren adviseur op het gebied van stikstof, met een achtergrond in water- en bodemvraagstukken. Opdrachtgevers vragen haar om programma’s te leiden, waarbij politiek-bestuurlijk geformuleerde doelen uitgewerkt moeten worden op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. Petra’s gedegen dossierkennis en analytische blik zorgen voor overzicht en structuur. Zij brengt de essentie naar boven in complexe dossiers met een inhoudelijk en juridisch ingewikkelde context, waar politiek-bestuurlijke belangen een grote rol spelen.

Manier van werken

Petra is een echte systeemdenker met oog voor het speelveld en de spelers: haar kracht is de analyse van vraagstukken, waardoor ze snel tot de kern komt, ieders belang in het oog houdt en nieuwe oplossingsrichtingen voorstelt. Zij brengt partijen samen en bereikt gezamenlijk draagvlak. Petra werkt daarbij gestructureerd toe naar bestendige oplossingen. Volgens opdrachtgevers is zij betrouwbaar, zelfstandig denkend en een harde werker met een grote dossierkennis en schakelt zij makkelijk tussen strategie en praktijk.

Ervaring

Petra werkte als programmamanager gebiedsgerichte aanpak stikstof voor de provincie Noord-Holland. In die rol was zij medeverantwoordelijk voor de provinciale stikstofaanpak, was zij het eerste aanspreekpunt voor projectleiders van de gebiedsprocessen en vertegenwoordigde zij de provincie bij het IPO.

Als projectleider Rioolinspectie-nieuwe-stijl was Petra namens Stichting RIONED verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese norm voor rioolinspectie.

Petra maakte deel uit van de beheerorganisatie van de Atlas Leefomgeving, het internetportaal dat burgers inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving. Als relatiemanager heeft zij meerdere netwerkgroepen van bronhouders opgezet, bijvoorbeeld voor de thema’s water, veiligheid, erfgoed, bouw en vrije tijd. Als contentbeheerder van deze thema’s ontsloot zij de essentie van de informatie over deze inhoudelijke thema’s voor het algemeen publiek.