Pui Mee Chan

Adviseur

Het geheim voor succes is het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van jezelf.

Dit betekent Pui Mee voor uw organisatie

Pui Mee werkt als programmamanager en projectleider voor diverse overheden, in kennis- en beleidsvraagstukken op gebied van watersystemen (waterkwantiteit en waterkwaliteit) en waterveiligheid.

Manier van werken

Pui Mee werkt vanuit de overtuiging dat oplossingen voor watervraagstukken gevonden kunnen worden door mensen van diverse pluimage te enthousiasmeren en te verbinden op inhoud, belangen en doelen. Daarbij richt ze zich altijd op voortgang en resultaat. De aanpak van Pui Mee is to-the-point, zonder daarbij aandacht te verliezen voor onderliggende processen en belangen.

Ervaring

Sinds 2013 is Pui Mee namens de STOWA coördinator voor het programma Bouwen met Natuur in Stromende Wateren. Dit kennisprogramma is gericht op het ontwikkelen, ontsluiten en overdragen van kennis over natuurlijke processen die bijdragen aan doelen in stromende wateren. Daarvoor initieert Pui Mee onderzoek in samenwerking met tien waterschappen en zorgt zij voor het uitdragen van de opgedane kennis. De toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk staat daarbij centraal.

De toetsing van regionale waterkeringen in het beheer van het Rijk moet voldoen aan diverse uitgangspunten en randvoorwaarden, zowel qua inhoud als qua proces en procedure. Pui Mee heeft hiervoor een draaiboek opgesteld, waarbij expliciete invulling is gegeven aan proces en procedures. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan de inhoudelijke uitgangspunten.

Voor Gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel heeft Pui Mee het traject van overdracht van de onderhoudsplichten van het stedelijk waterbeheer begeleid. Daarbij zorgde ze voor afstemming over inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten om zo tot daadwerkelijke overdracht te komen.