Rob Hermans

Rob Hermans

Adviseur

Met wil komt de weg wel.

Dit betekent Rob voor uw organisatie

Rob wordt gevraagd om zijn deskundigheid en analytisch vermogen. Hij kan inhoud, mensen en organisaties met elkaar verbinden en tot nieuwe praktische oplossingen komen. Met ruim 20 jaar ervaring als project-/programmamanager in het stedelijk waterbeheer, gedegen dossierkennis en schakelen tussen details en hoofdlijn, is hij uitstekend in staat om processen in gang te zetten en complexe vraagstukken aan te pakken. Hij is zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen in beleid en de technische, juridische, bestuurlijke en financiƫle aspecten ervan. Rob heeft een uitgebreid netwerk en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Manier van werken

Rob gelooft dat oplossingen komen door het verbinden van verschillende ontwikkelingen, opgaven en belangen. Als je het geheel overziet en de samenhang herkent, kom je tot heldere oplossing(srichting)en. Een belangrijke drijfveer van Rob is om in zijn werk impact te maken en de leefomgeving en maatschappij mooier te maken.

Ervaring

Rob heeft lange tijd voor Stichting RIONED gewerkt waar hij verantwoordelijk was voor onder meer de Kennisbank Stedelijk Water en de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Hij heeft daarbij zowel de inhoud als het proces begeleid en daarin andere mensen opgeleid. Hij signaleerde en vertaalde vakinhoudelijke ontwikkelingen om te zorgen dat deze concreet in de standaarden kwamen te staan. Vanuit deze rol was Rob ook betrokken bij diverse projecten en handreikingen van ministeries en koepelorganisaties, bijvoorbeeld over de Omgevingswet en klimaatadaptatie.