Tobias Nootenboom - team Ambient

Tobias Nootenboom

Adviseur

Effective leaders help others to understand the necessity of change and to accept a common vision of the desired outcome.

Dit betekent Tobias voor uw organisatie

Tobias wordt gevraagd voor projecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en waterveiligheid. Hij heeft het vermogen om de vraag achter de discussie te formuleren en vervolgens te werken richting een oplossing.

Manier van werken

De werkwijze van Tobias kenmerkt zich door flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel in het proces en een loyale houding naar de klant toe. Als adviseur gaat hij met veel doorzettingsvermogen te werk en is hij resultaatgericht, waarbij hij geniet van de samenwerking tussen verschillende partijen en de constructieve discussies die dat oplevert. Hij houdt het overzicht over een project, maar is ook op de hoogte van de details.

Ervaring

Tijdens zijn studie Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer in Wageningen heeft Tobias onderzoek gedaan naar overstromingsrisico’s in stedelijk gebied. Hij heeft door middel van scenario’s voor socio-economische ontwikkeling en klimaatverandering een wereldranglijst opgesteld van steden op basis van het overstromingsrisico.

Tobias was projectsecretaris bij het project gericht op de ontwikkeling van standaarden voor de stresstest wateroverlast. De standaarden van de stresstest richten zich op de invoer, simulatie en uitvoer van de stresstest. Tobias was verantwoordelijk voor het uitwerken van de opbrengst van drie werkgroepen met koplopers bij gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus tot een advies voor de standaarden.

Als projectcoördinator voor de beoordeling op veiligheid van de primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat draagt Tobias zorg voor het beoordelen van urgente waterkeringen in 2019 en is hij verantwoordelijk voor afstemming met de regio-onderdelen van Rijkswaterstaat en de planning van de beoordeling en versterking van de primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat.

In verschillende samenwerkingsregio’s bestaande uit gemeenten en waterschappen werkt Ambient bouwstenen voor de Omgevingswet uit voor het domein water. Als projectsecretaris is Tobias verantwoordelijk voor de eindrapportage van deze bouwstenen en voor de coördinatie van het project bestaande uit brede bijeenkomsten met de ambtelijke medewerkers van verschillende domeinen van de betrokken gemeenten en waterschappen.