Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
Logo ambient
Nieuwsbrief
Januari 2011
winter
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief geeft een selectie van diverse onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u in uw dagelijkse praktijk. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Regionaal feitenonderzoek afvalwaterketen
In opdracht van de samenwerking Afvalwaterketen Flevoland voert Ambient een regionaal feitenonderzoek naar de waterketen uit. De samenwerkende partijen in Flevoland willen de huidige situatie en besparingsmogelijkheden binnen de afvalwaterketen in de eigen regio in beeld krijgen. Ambient voert het onderzoek uit in samenwerking met DHV. Meer informatie

2 Government to Government Servië
In opdracht van Agentschap NL voert Ambient het Government-to-Government programma Servië uit. De Servische regering heeft dit programma aangevraagd omdat zij haar wet- en regelgeving over onder andere het milieu aan wil passen aan de Europese standaarden. Eén van de onderdelen daarvan is het aanpassen van de regelgeving omtrent het gebruik van secundaire bouwmaterialen in infrastructurele projecten. De rol van Ambient samen met TerrAdvies en Bureau Boels is het betrekken van en onderhouden van contacten met relevante partijen in Nederland en het coördineren en uitvoeren van de benodigde studies. Meer informatie

3 Projectsecretariaat Watersamenwerkingsplatform
Voor Waterschap Aa en Maas voert Ambient het projectsecretariaat van het Watersamenwerkingsplatform. Voor dit dossier werkt het waterschap met regionale overheden en maatschappelijke partners samen in het kaderrichtlijn water gebiedsproces en in de optimalisatiestudies afvalwaterketen. Doel van het programma is de uitvoering van gezamenlijk afgestemde projecten op het gebied van water, geborgd in de begrotingen en investeringsplannen van alle deelnemende partijen. Meer informatie

4 Waterketenspel
Nut en noodzaak van intensieve samenwerking in de waterketen komen voort uit onder andere de Waterwet en (toekomstig) capaciteitsgebrek. Het realiseren van samenwerking blijkt in de praktijk echter lastig. Om meer inzicht te geven in samenwerking en intensivering van de samenwerking te stimuleren heeft Ambient het waterketenspel ontwikkeld. Het waterketenspel betreft een rollenspel/simulatie. De spelers worden vanuit hun dagelijkse praktijk in de afvalwaterketen uitgedaagd om in de rol van een andere partij te stappen. In zijn of haar rol krijgt de speler te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gespeelde partij. Meer informatie

5 Projectleiding Stadswateronderzoek
Voor Waterschap De Dommel voert Ambient de projectleiding van een onderzoek naar stadswaterkwaliteit. In een aantal wateren in het beheergebied van De Dommel is sprake van waterkwaliteitsproblemen zoals de aanwezigheid van blauwalg. Onder andere recreanten ondervinden hiervan overlast, bijvoorbeeld omdat vissen verboden is, en spelen op en rondom het water tot gezondheidsklachten kan leiden. Op basis van kennis over waterkwaliteit en ervaring met projectleiderschap voert Ambient het opdrachtgeverschap voor het betrokken adviesbureau en organiseert zij de inzet van specialisten en de interne en externe terugkoppeling van resultaten. Meer informatie

6 Programmamanagement Ondergrond en Waterbeheer voor SKB
Voor SKB verzorgt Ambient op detacheringsbasis het programmamanagement "Ondergrond en Waterbeheer". SKB streeft naar het verbinden van de ondergrond met maatschappelijke thema´s als waterbeheer, energie en ondergrondse ruimtelijke ordening. Ambient is aangetrokken om de link tussen ondergrond en waterbeheer vorm te geven en te realiseren. Meer informatie

7 Project Doelmatig Waterbeheer Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voor de VNG werkt Ambient samen met een netwerk bij gemeenten aan het traject Doelmatig Waterbeheer. Op interim basis vervult Ambient de functie van senior beleidsmedewerker Water. De activiteiten richten zich op de uitwerking van het traject doelmatig waterbeheer voor de VNG (o.a. aanpak afvalwaterketen en indirecte waterschapsverkiezingen). Meer informatie

8 Cursussen en in-company trainingen
Ambient wordt regelmatig als docent ingeschakeld voor cursussen en in-company trainingen op het gebied van watermanagement, milieubeleid (bijvoorbeeld asbestbeleid, bodembeleid) en ruimtelijke ontwikkeling. Meer informatie

Wij zijn zo vrij geweest u op de verzendlijst van deze nieuwsbrief te plaatsen. Als u hier geen prijs op stelt, ontvangt u de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. U kunt zich hier afmelden.

footer ambient nieuwsbrief