Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De beleidsvrijheid bij de invulling van de gemeentelijke watertaken is relatief groot. Keuzes die samenhangen met het vervangen, repareren en renoveren van riolering kunnen grote consequenties hebben op de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en (afhankelijk van de financieringsmethodiek) de van de rioolheffing. De gemeentelijke watertaken en met name de balans tussen kwaliteit, mogelijke risico’s en kosten zijn daarmee relevant voor de gemeenteraad.
 
Ambient voert samen met Roelofs in opdracht van de rekenkamercommissie een onderzoek uit naar de onderhoudsstrategie van de vier gemeenten. Het rekenkameronderzoek kent de volgende doelstellingen:
  • De gemeenteraden van de vier gemeenten inzicht geven in de voortgang van de geplande vervanging en onderhoud van de riolering;
  • De gemeenteraden inzicht geven in welke intensivering eventueel nodig is om de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te krijgen;
  • De gemeenteraden inzicht geven in de consequenties van eventuele intensivering voor de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing.
Het onderzoek bestaat uit interviews met de rioolbeheerder en de verantwoordelijk wethouder van iedere gemeente, een documentenanalyse van het (v)GRP, operationeel jaarplan, etc. en een analyse van de digitale beheerbestanden. Ook is de dialoog gevoerd met de leden van de gemeenteraad van iedere gemeente over de betrokkenheid bij keuzes in de onderhoud- en vervangingsstrategie van riolering.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Dekker.


FaLang translation system by Faboba