Nieuwsbrief september 2012

kop logo
Nieuwsbrief
september 2012
afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
Beste lezer,

Na de verkiezingen van twee weken geleden is de formatie inmiddels in volle gang. Het is nog niet duidelijk of de thema's klimaat,  energie, water en (hergebruik) van afval terug komen in het coalitieakkoord. De vraag is natuurlijk welke ambities, beleidswijzigingen of bezuinigingsafspraken er zullen worden gemaakt. Kortom: een spannende herfst. Ook in onzekere tijden helpt Ambient partijen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Concrete voorbeelden vindt u hieronder. 
 
De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
1 Bodemtool op SKB congres gepresenteerd
SKB heeft Ambient gevraagd een ICT tool te ontwikkelen waarmee de kosten en de baten van de ondergrond (in relatie tot de ontwikkeling van de bovengrond) op inhoudelijk goede en visueel aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden. Tijdens het SKB jaarcongres van 26 juni jl.  is deze "Kosten-baten tool" plenair gepresenteerd. Meer informatie... 
2 Kennis delen over monitoring van zwerfafval 
De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) ondersteunt Agentschap NL bij de uitvoering van het VNG-programma Gemeente Schoon. Dit programma heeft als doel om gemeenten en beheerders te ondersteunen bij de optimalisatie van de zwerfafvalaanpak. Monitoring van zwerfafval is bij gemeenten vaak een onderbelicht aspect, terwijl monitoring juist bijdraagt aan het maken en evalueren van beleidskeuzes. Daarom heeft de NVRD Ambient gevraagd om voor Gemeente Schoon een bijdrage te leveren aan de ontsluiting en verankering van kennis op het gebied van monitoring van zwerfafval. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Kees van der Vlugt.
3 Zinvolle debatten op de Groene Golflengte 2012
De Groene Golflengte is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij nieuwe concepten, denkrichtingen en samenwerkingen op het gebied van natuur en landschap besproken worden door en voor relevante stakeholders. Om de issues onder de aandacht te brengen, heeft Ambient twee politieke debatten georganiseerd; één debat op het gebied van duurzame energie en één debat op het gebied van groen en gezondheid. Meer informatie...
4 Hoe werken de waterloketten?
Ambient voert voor het Platform Water ontmoet Water een onderzoek uit naar het functioneren van de waterloketten van verschillende overheidspartijen. Doel van het onderzoek is te bepalen of een burger met een vraag over water snel het juiste antwoord krijgt, en of de beantwoording (nog) efficiënter of effectiever kan. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Sonja Kooiman.
footer
FaLang translation system by Faboba