Nieuwsbrief maart 2013

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
maart 2013
  afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

Het eerste half jaar van het kabinet Rutte II maakt duidelijk dat de komende jaren in het teken zullen blijven staan van bezuinigingen, versobering van taken en lagere budgetten en ambities. Of dat laatste ook geldt voor de thema’s water, energie en grondstoffen is de vraag. Want ondanks de crisis stijgt het aantal initiatieven van de overheid, marktpartijen en burgers op het snijvlak van deze sectoren. Kortom: een boeiende en uitdagende periode.

Ook in deze tijd kan Ambient partijen helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Concrete voorbeelden vindt u hieronder. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Governance en dynamisch waterbeheer
Het project  'Governance en dynamisch waterbeheer' richt zich op de bestuurlijke, juridische en organisatorische aspecten bij dynamisch Waterbeheer, het optimaliseren van de waterverdeling bij overschotten en tekorten in het hoofd- en regionale watersysteem. Ambient werkt in dit project samen met het Water Governance Centre om te komen tot een inventarisatie van de governancevraagstukken. Daarnaast is een voorstel om deze vraagstukken op te lossen een belangrijk resultaat van dit project. Meer informatie...
2 Inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking afvalwaterketen 
Op verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert Ambient een inventarisatie uit naar de voortgang en het resultaat van het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water, onderdeel afvalwaterketen. Informatie van de circa 60 regio's wordt geanalyseerd en verwerkt tot illustratieve figuren en kaartbeelden. Meer informatie...
3 Raamwerk regiorapportage benchmark rioleringszorg
In 2013 vindt de benchmark rioleringszorg plaats. Een van de beoogde producten van de benchmark is een regiorapportage, waarin de belangrijkste kenmerken van de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen van gemeenten (riolering) en waterschappen (zuivering) worden samengevat en onderling vergeleken. In opdracht van Stichting RIONED werkt Ambient samen met Grontmij aan het raamwerk van de  regiorapportage. Meer informatie...
4 Benchmark Rioleringszorg Zeewolde
De Gemeente Zeewolde heeft Ambient gevraagd de invulling van de vragenlijst en de regionale afstemming te verzorgen. Met name de regionale afstemming biedt gemeenten de mogelijkheid om te leren om de prestaties van de riolering te optimaliseren of kosten en kwetsbaarheid te reduceren. Meer informatie...
5 Optimale impact kennismanagement bij doelgroepen ondergrond
Een belangrijke opdracht van SKB (Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem) is het borgen, delen en samenbrengen van "ondergrondkennis". Om dit op een efficiënte en effectieve manier vorm te geven, heeft SKB aan Ambient gevraagd een eindgebruikersonderzoek uit te voeren. Doel van dit onderzoek is na te gaan op welke wijze kennismanagement zorgt voor maximale impact, welke doelgroep(en) belang hebben bij de ontwikkelde kennis en ervaring en in welke vorm en wanneer de doelgroepen informatie, kennis en ervaring wensen te ontvangen. Meer informatie...
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba