Nieuwsbrief juni 2013

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
juni 2013
  afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

De afgelopen maanden zijn er voorzichtige tekenen van herstel van de economische vooruitzichten. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de agenda's van de verschillende overheidspartijen voorlopig nog in het teken zullen staan van bezuinigingen en uitstel van investeringen. Steeds vaker nemen burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven initiatieven voor technologische en sociale innovaties. De verhoudingen tussen publiek en privaat zijn aan het veranderen.

Ook in deze tijd kan Ambient partijen helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Concrete voorbeelden vindt u hieronder. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Kennisprogramma Bodem en Ondergrond
In opdracht van het ministerie van IenM werkt Ambient, binnen een consortium met o.a. RIVM, TU Delft en Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), aan het opstellen van een kennisprogramma Bodem en Ondergrond. Het is de bedoeling dat dit kennisprogramma, dat bestaat uit een fundamenteel wetenschappelijk deel en een toegepast praktijkdeel, begin 2014 start. Meer informatie...
2 Visiedocument VSS 
Ambient is door STOWA gevraagd om te komen tot een gedragen visie van de betrokken waterschappen op het Volg- en Stuursysteem (VSS). Hiervoor heeft Ambient de ontwikkelende waterschappen, STOWA en het Waterschapshuis geïnterviewd en heeft een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Het (beoogde) resultaat is een visie op het beheer en onderhoud, de doorontwikkeling en de uitrol naar andere waterschappen. Meer informatie...
3 Uitbreiding ondersteuning "Ondergrond en Waterbeheer"
Voor SKB verzorgt Ambient sinds 2011 het programmamanagement "Ondergrond en Waterbeheer". Deze opdracht is recent uitgebreid met extra ondersteuning. Zo gaat Ambient de contracten opstellen voor deelprojecten van haar Showcases. Daarnaast wordt meer tijd geïnvesteerd in het opwaarderen van de site van het Grondwatercollectief. Dit ondersteunt SKB bij het verder verbinden van de ondergrond met belangrijke thema's als waterbeheer, energie en ruimtelijke ordening. Meer informatie...
4 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER
Ambient levert een bijdrage in de vorm van inhoudelijk deskundigen aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER. Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van de milieueffectrapportages (a) Herinrichting Millingerwaard en (b) Waterberging Panjerd-Veeningen en Traandijk te Echten. Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
5 Nieuw gezicht: Hans Schouffoer
Sinds 1 mei is Hans Schouffoer werkzaam bij Ambient. Hans is van huis uit bioloog en bestuurskundige. Na zijn studie was hij ondermeer werkzaam bij de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en RPS Nederland. Hans werkt aan gebiedsontwikkelings-projecten en waterbeheer en is lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Op onze site stelt hij zich nader aan u voor. U kunt Hans bereiken via het telefoonnummer 06-25519436 of per mail.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba