Nieuwsbrief mei 2014

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Mei 2014
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 
Beste lezer,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug en de colleges beginnen langzaam vorm te krijgen. In sommige gevallen een aardverschuiving, in andere gevallen de voortzetting van een coalitie. De beleidsagenda’s water, milieu en duurzaamheid worden vastgesteld. Wat krijgt prioriteit in de komende bestuursperiode en wat betekent dit voor uw dagelijks werk?


Ambient kan partijen helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Hoe, dat ziet u in de onderstaande selectie van onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over onze projecten.

1 Verkenning governance-aspecten stedelijk waterbeheer

STOWA heeft het Water Governance Centre gevraagd een verkenning uit te voeren naar de governance-aspecten van het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen. Ambient heeft deze verkenning uitgevoerd. In de verkenning zijn de randvoorwaarden voor ‘goed beheer’ benoemd en is een methode uitgewerkt om concrete vraagstukken of situaties te analyseren en verbeterpunten te benoemen. De resultaten van de verkenning zullen in verschillende lopende onderzoekstrajecten van STOWA worden toegepast. Meer informatie...

 

2 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Ambient heeft een bijdrage geleverd aan de werkgroep van de Commissie MER die zich richtte op een tussentijds advies op het planMER van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van de concept milieueffectrapportage. Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.

 

3 Op weg naar een interactief waterbeheerplan

Eind 2015 presenteren de waterschappen het Waterbeheerplan 2015 -2021, waarin het strategisch beleid van het waterschap wordt vastgelegd. Nieuwe technieken maken het mogelijk om samen met de omgeving te werken aan een interactief plan waarin naast beleidstekst ook toelichtende filmpjes, interactieve dashboards, simulatie en interactieve kaarten kunnen worden opgenomen. Ambient adviseert de samenwerkende Rijn-Oost waterschappen over de (on)mogelijkheden van een interactief waterbeheerplan dat ook voldoet aan de wettelijke vereisten. Samen met de gezamenlijke WBP-projectgroep van de vier waterschappen in Rijn-Oost werkt Ambient aan het 'programma van eisen' voor dit innovatieve iWBP. Meer informatie…

 

4 Visie op de afvalwaterketen Etten 2030

Ambient is gevraagd door de gemeenten Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel om een visie voor de afvalwaterketen op te stellen voor de periode 2014-2030. De visie vormt de basis voor de volgende generatie GRP’s. De aanpak van Ambient kenmerkt zich door een brede inventarisatie van onderwerpen middels interviews op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau met alle vier de organisaties, gevolgd door werksessies gericht op het maken van keuzes voor de korte én lange(re) termijn. Meer informatie…

 
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba