Nieuwsbrief juli 2014

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Juli 2014
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 
Beste lezer,

De onderwerpen water, ondergrond en duurzaamheid staan de afgelopen tijd volop in de aandacht. Zo leggen gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties de laatste hand aan hun input voor de Deltabeslissingen. De kansen en mogelijkheden die deze dossiers te bieden hebben, zijn maatschappelijk en economisch relevant en interessant. Hoe deze thema’s meerwaarde voor uw organisatie kunnen opleveren en de rol die Ambient hierbij voor u kan vervullen, leest u in onderstaande nieuwsbrief met een selectie van onderwerpen waar wij op dit moment aan werken. Op 1 juli zijn we verhuisd. Graag nodigen we u uit voor een kop koffie en goed gesprek. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over onze projecten.
1 Ontsluiten kennis aanpak funderingsproblemen
Onder de vlag van het Watergovernance Centre werkt Ambient samen met Sterk Consulting aan het verankeren van de resultaten van de verkenning naar het draagvlak van een (nationale) aanpak voor funderingsproblemen als gevolg van lage grondwaterstanden. Het Delta(deel)programma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) ontwikkelt handvatten die behulpzaam kunnen zijn voor de bewustwording en het handelingsperspectief van regionale en lokale partijen bij het voorkomen van funderingsproblemen. Meer informatie …
2 Overdracht stedelijke wateren Eindhoven naar Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel heeft in haar beleid aangegeven de onderhoudsplicht van wateren in de bebouwde kom met een waterhuishoudkundige functie te willen overnemen van gemeenten, mits het water in goede staat verkeert. Ambient is gevraagd samen met de gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel tot een plan van aanpak te komen om de overdracht te realiseren. Meer informatie…
3 Projectmanagement module Leidraad riolering
In opdracht van Stichting RIONED verzorgt Ambient het projectmanagement voor het actualiseren van de module doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage voor de Leidraad Riolering (C2510). Het beoogd resultaat van het project is een aangepaste en geactualiseerde module C2510 van de Leidraad Riolering volgens de geldende kwaliteitseisen van stichting RIONED. Meer informatie …
4 Ambient is verhuisd!
Onze vorige locatie, midden in het gezellige centrum van Utrecht, werd te klein. Daarom is Ambient op 27 juni 2014 verhuisd naar een andere locatie, net buiten het centrum van Utrecht maar nog wel op loopafstand van het station (Jaarbeurszijde). Wij hebben onderdak gevonden in HNK (Het Nieuwe Kantoor) Utrecht, aan de Weg der Verenigde Naties 1. Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd.

Ambient B.V.
HNK Utrecht
Weg der Verenigde Naties 1 | Postbus 255
3527 KT Utrecht | 3500 AG Utrecht
Tel. 030 - 2310514

Klik hier voor de routebeschrijving.

 
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba