Nieuwsbrief december 2014

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
December 2014
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

Medio november werden de zogenaamde Deltabeslissingen om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoet water, in de Tweede Kamer besproken en vastgesteld. Met de Deltabeslissingen verschuift het landelijk proces van beleidsvoorbereiding naar een regionale en meer op de uitvoering gerichte aanpak. De kaders zijn op hoofdlijnen duidelijk en het echte werk gaat beginnen! De uitdaging zal zijn om de korte termijn gebiedsopgaven te koppelen aan de lange termijn wateropgaven. Vanuit een stevige inhoudelijke basis kan Ambient een bijdrage leveren, waarmee gemeenten, waterschappen en provincies het verschil kunnen maken bij de regionale uitvoering van de ‘deltamaatregelen’. Hoe? Dat leest u op onze website en in onderstaande nieuwsbrief met een selectie van onderwerpen, waaraan wij op dit moment werken.

1 Project Intentieverklaring Gouda: Stevige Stad op Slappe Bodem
Ambient heeft, in samenwerking met Sterk Consulting,  de totstandkoming van  de intentieverklaring: ‘Gouda: Stevige Stad op Slappe Bodem’ begeleid, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het doel van de intentieverklaring is om oplossingen te vinden die voorkomen dat gefundeerde historische woningen en gebouwen door de inklinkende zachte veenbodem in de stad Gouda verdere schade oplopen. Meer informatie…
2 Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk
In opdracht van Rijkswaterstaat stelt Ambient, in samenwerking met H&K Waterkeringbeheer, een draaiboek op om het toetsproces van regionale keringen in beheer van het Rijk in te richten. De desbetreffende keringen zijn aangewezen en genormeerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ambient zorgt voor afstemming van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten en richt het proces in van de aanbesteding, begeleiding en uitvoering van de toetsing. Daarnaast schept Ambient helderheid in de rol- en taakverdeling en planning van deze toetsing. Meer informatie…
3 Begeleiding workshop ‘Lessons Learned’ calamiteitenmanagement
De ‘Kring van Zeewerend Ingenieurs’ vroeg Ambient om een internationale workshop te begeleiden over de evaluatie van calamiteitenmanagement van de ‘December Surge’ die vorig jaar de Noordzeekust van het Verenigd Koninkrijk teisterde. De bijeenkomst op 21 september jl. werd georganiseerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), gastheer van de kringbijeenkomst. Ambient (Hans Schouffoer) verzorgde samen met het Hoogheemraadschap de voorbereiding en begeleiding van de bijeenkomst. Meer informatie…
4 Ondersteuning beheer Atlas Leefomgeving
In de Atlas Leefomgeving kunnen overheden informatie over de leefomgeving in relatie tot gezondheid op een begrijpelijke manier aanbieden aan burgers, bedrijven en professionals. Een hulpmiddel bij het aanbieden was de Metadata Editor. Deze website ondersteunt bronhouders  (waaronder het Rijk en regionale overheden) bij het aanmaken van metadata volgens het Nederlands profiel en functioneert tevens als database. Nu de Atlas Leefomgeving zijn informatie direct uit het Nationaal en Provinciaal Georegister kan halen, is de Metadata Editor overbodig geworden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM hebben Ambient gevraagd te assisteren bij het uitfaseren van de Metadata Editor. Meer informatie…
5 Nieuw gezicht: Iris van Erp
Sinds 1 oktober werkt Iris van Erp bij Ambient. Na haar studie Hydrologie en Waterkwaliteit aan de WUR was ze watertrainee bij het Nationaal Watertraineeship en heeft ze als projectleider bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt. Daar heeft Iris ervaring opgedaan op het gebied van dijkversterkingen en het ontwerp van een nieuw boezemgemaal. Komende tijd houdt Iris zich bezig met het opstellen van een draaiboek voor toetsing van de regionale keringen in beheer van het Rijk en de vormgeving van het nieuwe Kennis- en Innovatie programma Bodem en Ondergrond. U kunt Iris bereiken via het telefoonnummer 06 – 485 44 067 of per mail.
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba