Nieuwsbrief maart 2015

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Maart 2015
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 
Beste lezer,

Deze maand waren er verkiezingen voor de algemene besturen van de provincies en waterschappen. Provincies en waterschappen hebben samen met de gemeente een grote rol bij de klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Nieuwe inzichten over waterveiligheid en zoetwatervoorziening in de delta vragen de komende tijd om forse investeringen. Waterschappen werken samen met natuur- en landbouworganisaties en met gemeenten en inwoners aan nieuwe strategieën. Van iedereen wordt een inspanning gevraagd. Bent u ook benieuwd hoe de nieuw gekozen besturen samen met gemeenten bewoners en bedrijven gaan betrekken bij klimaatadaptatie?

Ambient ondersteunt provincies, waterschappen en gemeenten bij het betrekken van alle stakeholders. Hoe? Dat leest u op onze website. In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van onderwerpen waaraan wij op dit moment werken. 

1 Netwerk ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’
Bij de gemeente Rotterdam staat het anticiperen op klimaatverandering al jaren hoog op de beleidsagenda en is het afgelopen jaar de langetermijnvisie voor de afvalwaterketen 2050 opgesteld. Daarom heeft de gemeente Rotterdam het initiatief genomen te starten met een informeel landelijk netwerk rondom het thema ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’. Ambient is gevraagd de opzet en bijeenkomsten van dit netwerk te faciliteren. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
2 Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021
Ambient heeft op verzoek van P2 Procesmanagers een inhoudelijke bijdrage geschreven voor het waterbeheerprogramma betreffende waterveiligheid, watersysteem en waterketen voor het waterschap Vallei en Veluwe. Het waterplan wordt iedere zes jaar opgesteld, zoals vastgelegd in de Waterwet. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan (p.chan@ambient.nl).
3 Building with Nature bij waterschappen

Building with Nature is een concept dat gebruikt maakt van natuurlijke processen om (water)doelen te realiseren. Ambient heeft in opdracht van o.a. Stowa, een procesorganisatie opgericht met een stuurgroep en een doelgroep, met een gedragen probleemstelling en een onderzoeksopzet voor mogelijke oplossingsrichtingen. De focus verschilt per gebied in Nederland. Op de website leest u een uitgebreidere beschrijving van deze opdracht. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan (p.chan@ambient.nl).

4 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER
Ambient levert al enige jaren een bijdrage aan verschillende werkgroepen die zich richten zich op de toetsing van het planMER van de Commissie MER. Het gaat hierbij om de beoordeling van de methodiek, milieu-informatie en motivering van keuzes in het besluitvormingsproces. Momenteel zijn dit de werkgroepen van het Waterbeheersplan (WBP) van waterschap Aa en Maas, het tweede Nationaal Waterplan (NWP) en het Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW). Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba