Nieuwsbrief december 2015

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Januari 2009
park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
Beste Margriet,

Het KNMI geeft code oranje af voor het klimaat. Na 2014 lijkt nu 2015 het warmste jaar ooit te worden. Het is duidelijk dat het klimaat verandert. Het aantal en de intensiteit van extreme buien neemt met name in de zomer toe, hoge en lage waterstanden in de rivieren treden vaker op en de kans op droge perioden neemt toe. Dit vraagt meer dan ooit om adaptieve strategieën en innovatieve oplossingen voor de fysieke leefomgeving. Ambient kan u helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Concrete voorbeelden vindt u hieronder. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden. Onderwerpen die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
 
1 Impactproject 'Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad'
Amsterdam Rainproof is samen met TU Delft, Achmea en Waternet een project gestart, gericht op schade-informatie bij een wolkbreuk in Amsterdam. Daarbij worden mogelijke perspectieven en prikkels in beeld gebracht voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen en schade bij hevige regenval te verminderen. Op verzoek van het ministerie van I&M en Waternet begeleidt Ambient het impactproject. Meer informatie...

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
2 Uitwerking amendement drugsdumpingen
Provincie Noord-Brabant en het ministerie van I&M hebben Ambient gevraagd het amendement cofinanciering opruiming drugsafval, zoals eind vorig jaar vastgesteld door de Tweede Kamer bij de begroting van het ministerie van I&M, te implementeren. Een randvoorwaarde hierbij is dat de uitvoering op efficiënte, effectieve en vooral ook op een door partijen gedragen wijze plaatsvindt. Hiervoor is een aantal werkzaamheden uitgevoerd waaronder het opstellen van een convenant dat op 3 december door I&M en de provincies getekend wordt. Meer informatie...

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl).
3 Financiering stedelijk waterbeheer
Naar aanleiding van de OESO-rapportage Water Governance in The Netherlands ‘Fit for the Future’ vindt een dialoog plaats met de partners van het Bestuursakkoord Water over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn. Op verzoek van het ministerie van I&M en de VNG begeleidt Ambient een ambtelijke werkgroep over de financiering van het stedelijk waterbeheer. De werkgroep heeft als doel om daar waar nuttig en nodig voorstellen uit te werken voor aanpassingen van het huidige stelsel naar een meer duurzame en toekomstbestendige financiering van het stedelijk waterbeheer. Meer informatie...

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
4 Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant streeft naar een vitale bodem in 2030, zodat deze ecosysteemdiensten met een economische waarde levert. Ambient heeft het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem opgesteld aan de hand van interviews en deskstudie en heeft het interne totstandkomingsproces begeleid. Meer informatie...

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Sonja Kooiman (s.kooiman@ambient.nl).
5 Voorzitterschap CCvD Bodembeheer
Het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft David van den Burg benoemd tot voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer. Het CCvD Bodembeheer stelt beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen op het gebied van bodembeheer en bodemsanering vast, beheert deze en besluit over tijdige actualisatie. Daarnaast bereidt het CCvD beleidsbesluiten van het bestuur van SIKB voor. Meer informatie...

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl).
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba