Nieuwsbrief juli 2016

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Juli 2016
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

De zomer staat voor de deur. Tijd om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en inspiratie op te doen voor de tweede helft van het jaar.
 
In de aanloop naar de zomer werd een deel van Nederland geconfronteerd met plaatselijke wolkbreuken, wateroverlast en schade aan opstal, inboedel, auto’s en gewassen. Klimaatverandering in de praktijk. Gemeenten en waterschappen werken in toenemende mate samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het regenbestendig maken van steden en dorpen. Een uitdagend vraagstuk. Niet alleen in technische zin, maar vooral in organisatorische zin. Hoe krijg je het met elkaar voor elkaar? Hoe kun je verschillende sectorale opgaven en budgetten bundelen tot een gebiedsgerichte en integrale aanpak? Het vraagt om keuzes binnen organisaties en regio’s.
 
Ambient kan u helpen om de juiste keuzes te maken en te realiseren. Hoe? Dat ziet u in de onderstaande selectie van onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden.

Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Graafschades bij rioleringswerkzaamheden
Stichting RIONED, Enexis en het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) zijn een doorbraakproject gestart naar de oorzaken van graafschades bij rioleringswerkzaamheden en maatregelen om deze schades te verminderen. Ambient gaat op hun verzoek het onderzoek uitvoeren. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Petra van der Werf.
2 Visie op de afvalwaterketen Olburgen 2030
In opdracht van de gemeenten Rheden, Bronckhorst, Doesburg en waterschap Rijn en IJssel, stelt Ambient een gezamenlijke visie op voor de afvalwaterketen met een doorkijk tot 2030. De visie is gericht op het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de afvalwaterketen en de lokale lasten. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
3 Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is een internetportaal van de overheid dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving. Eén van de thema’s binnen de Atlas Leefomgeving is het thema Water. In opdracht van Rijkswaterstaat breidt Ambient de Atlas Leefomgeving uit met kaarten en achtergrondartikelen voor het thema Water. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Petra van der Werf.

4 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER
Ambient levert een bijdrage als inhoudelijk deskundige aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER (milieueffectrapportage). Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van zowel besluit- als planMER. Momenteel zijn dit de werkgroepen Zandwinning Markermeer, Luwtemaatregelen Hoornse Hop en de Rijksstructuurvisie Grevelingen, Volkerak-Zoommeer. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
5 Bijdrage Astrid Slegers aan Magazine ruimte voor ondergrond

In het magazine Ruimte voor ondergrond vindt u het artikel 'Op weg naar 3D-ordening; hoe draagt een praktijkgemeenschap daaraan bij?' Het artikel is geschreven door Astrid Slegers (Ambient), projectleider ondergrond van het uitvoeringsprogramma Bodemconvenant en richt zich op de vraag: kan een werkvorm als een praktijkgemeenschap bijdragen aan een 3D-ruimtelijke ordening en zo ja hoe?

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Astrid Slegers.

 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba