Nieuwsbrief juni 2017

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief juni 2017  
 


Beste lezer,

De onderhandelingen voor een nieuw kabinet zijn nu echt begonnen. En klimaat is één van de belangrijke onderwerpen. Op de komende Prinsjesdag zal het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij de ambitie is om in 2050 Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Ambient helpt de rijksoverheid en decentrale overheden om deze ambities te realiseren. Hoe? Dat kunt u lezen in onderstaande nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond
 
De Omgevingswet (Ow) is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Goede informatie over fysieke leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Ow. Om dit te organiseren wordt het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. In het verlengde daarvan worden tevens diverse informatiehuizen ontwikkeld, waaronder het informatiehuis bodem en ondergrond (IHbo). Ambient is op basis daarvan door RWS gevraagd om het projectmanagement uit te voeren voor de eerste fase (go-/no-go-besluit) van de ontwikkeling van het IHbo. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met David van den Burg.
 
2 Contentbeheer Atlas Leefomgeving
 
De Atlas Leefomgeving is een website van de gezamenlijke overheid waar de overheid informatie geeft over de leefomgeving in relatie tot gezondheid en milieu. Ambient is al sinds 2007 betrokken bij de Atlas Leefomgeving. Sinds juni versterken we het team contentbeheer. Ambient is in dit team verantwoordelijk voor het uitbreiden en actualiseren van de thema’s water, ruimte en externe veiligheid. Daarnaast draagt Ambient bij aan het opzetten van de twee nieuwe thema’s bouw en recreatie. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra van der Werf.
 
3 Modernisering rioolheffing gemeente Almere
 
De gemeente Almere heeft de ambitie om de heffingssystematiek van de rioolheffing te moderniseren. Ambient ondersteunt de gemeente bij dit traject met het begeleiden van het proces van afstemming met verschillende afdelingen binnen de gemeente en het uitwerken van verschillende varianten, inclusief de resulterende lastenverschuiving. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
4 Praktijkondersteuning Omgevingswet
 
Om overheden op weg te helpen bij het leren werken in de geest van de Omgevingswet is in 2016 gestart met de regeling Praktijkondersteuning 'Samen aan de slag'. Ambient verkent in opdracht van Provincie Noord-Brabant de mogelijkheden van de Omgevingsverordening en andere instrumenten van de Omgevingswet, waarmee het grondwaterbeschermingsbeleid kan worden geborgd in de Provinciale omgevingsverordening en waarbij de huidige knelpunten in het beleid worden weggenomen. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Tobias Nootenboom
 
 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba