Nieuwsbrief oktober 2011

kop logo
Nieuwsbrief
Oktober 2011
afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
Beste lezer,

Op Prinsjesdag werd nogmaals bevestigd dat de komende jaren voor de overheid in het teken zullen staan van bezuinigingen. Met de bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 die het kabinet heeft gemaakt met de medeoverheden, waaronder de deelakkoorden water en natuur, zijn concrete afspraken gemaakt over het vormgeven van de bezuinigingsopgave. Decentralisatie is hierbij een sleutelbegrip. Kortom een grote uitdaging voor alle partijen om de ambities en gestelde doelen te realiseren. Wat betekent dat voor uw dagelijkse praktijk de komende jaren? Ambient kan u helpen de uitdagingen uit de bestuurlijke afspraken verder vorm te geven.

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
1 Gebiedsproces betrekt gemeenteraadsleden
Dit najaar ontvangen gemeenteraadsleden in het gebied van waterschap Aa en Maas een informatiebrief. Deze bevat een jaaroverzicht van activiteiten van waterschap en gemeenten op het gebied van de waterketen en waterbeheer. Onder andere projecten op het gebied van stadswaterkwaliteit, natuur en ecologie worden genoemd. Ambient is gevraagd om deze informatiebrief op te stellen. Meer informatie...
2 Update regionaal bestuursakkoord afvalwaterketen Flevoland
Gemeenten en waterschap in Flevoland gaan hun bestaande bestuursakkoord uit 2008 herzien. Aanleiding hiervoor zijn diverse studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en het nieuwe bestuursakkoord water. In het nieuwe bestuursakkoord worden concrete afspraken gemaakt over onderdelen in de afvalwaterketen waarop samengewerkt gaat worden tussen waterschap en gemeente(n) of tussen gemeenten onderling. Deze zogenaamde Quick Wins worden door Ambient in een studie geïdentificeerd en uitgewerkt in concrete voorstellen. Met het uitvoeren van deze Quick Wins wordt beoogd winst te behalen op het gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering en/of de vermindering van kwetsbaarheid. De Quick Wins richten zich op o.a. op gegevensbeheer, gemalenbeheer en gezamenlijke planvorming. Meer informatie...
3 Winning obsidiaan uit afvalstromen
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar de technische en financiële haalbaarheid van de productie van obsidiaan (een vulkanisch gesteente) uit afvalstromen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het technisch en financieel mogelijk is om obsidiaan te winnen uit een juiste mix van afvalstromen. Op basis daarvan onderzoekt Ambient in samenwerking met een aantal partijen waaronder Prorail, de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland de bestuurlijke, juridische en organisatorische (on)mogelijkheden van de realisatie van een proeffabriek voor de productie van obsidiaan in Zutphen. Meer informatie...
4 Succesvolle demonstratie workshop 3Di en serious gaming
Waterkader Haaglanden heeft Ambient, in samenwerking met Nelen & Schuurmans, gevraagd om de wensen van stakeholders m.b.t. 3Di Waterbeheer en Serious Gaming bij gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken. Hiervoor hebben Ambient en Nelen & Schuurmans op 29 september een demonstratie georganiseerd. De deelnemers waren enthousiast over beide instrumenten en zagen diverse toepassingsmogelijkheden. Komende weken worden de resultaten verder uitgebreid met interviews. Ook organiseert Ambient samen met Nelen & Schuurmans een workshop die plaats vindt  tijdens de slotconferentie van Waterkader Haaglanden op 16 november. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ambient.
5 Nieuw gezicht: Kees van der Vlugt
Sinds 1 september is Kees van der Vlugt werkzaam bij Ambient. Kees is van huis uit bioloog (master Natural Resources Management). Na zijn studie is hij gaan werken als ecoloog bij WWF India en ARCADIS. In 2009 is hij gestart als Rijkstrainee bij Rijkswaterstaat. Hierdoor heeft Kees een inmiddels brede werkervaring opgebouwd binnen de diverse onderdelen van de Rijksoverheid. Op onze site stelt hij zich nader aan u voor. U kunt Kees bereiken via het telefoonnummer 06-48 54 40 67 of per mail.
footer
FaLang translation system by Faboba