Nieuwsbrief juli 2015

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
Juli 2015
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 
Beste lezer,

De nieuwe besturen van waterschappen en provincies zijn de afgelopen tijd geïnstalleerd. Nieuwe coalitieakkoorden zijn opgesteld, met daarin de nodige ambitie en opgaven. Als gevolg van klimaatverandering komt overlast als gevolg van extreme buien en perioden van droogte steeds vaker voor. Ambities voor klimaatadaptatie en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de nieuwe besturen.

Ook in deze tijd kan Ambient partijen helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Concrete voorbeelden vindt u hieronder. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden; onderwerpen die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Collegetour In het Veen
De collegetour is een bestuurlijk congres in het kader van kennisontwikkeling en kennis delen over het veenbodemdalingsvraagstuk. Deze collegetour is door Ambient in opdracht van de STOWA met de waterschappen in laag-Nederland, het programmabureau Groene Hart en de Provincie Zuid-Holland georganiseerd. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan (p.chan@ambient.nl).
2 Gebiedsgericht Grondwater Beheer

De Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd om een bestuurlijke dialoog te faciliteren over Gebiedsgericht Grondwater Beheer (GGB). Eén van de uitkomsten van de dialoog is dat GGB ook ingezet kan worden om diffuse verontreinigingen in het landelijke gebied aan te pakken. Naar aanleiding daarvan heeft Provincie Noord-Brabant aan Ambient gevraagd om dit verder in te vullen en te effectueren, waarbij de doelstelling is om de grondwaterkwaliteit nu en in de toekomst op het gewenste niveau te borgen. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl).

3 Actualisatie van de Atlas Leefomgeving voor RIVM

In opdracht van het RIVM werkt Ambient momenteel aan de actualisatie van de Atlas Leefomgeving met name voor de thema’s Bodem, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Groen. De Atlas Leefomgeving is een internetportaal dat inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving en de invloed daarvan op de gezondheid en veiligheid van burgers. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Petra van der Werf (p.vanderwerf@ambient.nl)

4 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Ambient levert een bijdrage als inhoudelijk deskundige aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER (milieueffectrapportage). Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van zowel besluit- als plan-MER. Momenteel zijn dit de werkgroepen bestemmingsplan Brouwerseiland en Zandwinning IJsselmeer. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl)

5 Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving voor RWS
Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het relatiemanagement binnen de Atlas Leefomgeving, heeft Ambient gevraagd om een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om het thema Water, één van de thema’s binnen de Atlas Leefomgeving (een digitaal internetportaal voor burgers en professionals), uit te breiden. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Petra van der Werf (p.vanderwerf@ambient.nl)
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba