Beleidsvorming en –implementatie
Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter (onder andere door de Omgevingswet). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te monitoren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.


Project- en programmamanagement
Met project- en programmamanagement krijgt u overzicht en zekerheid dat de zaken methodisch en daarmee efficiënt en effectief aangepakt worden. Project- en programmamanagement zit Ambient in het bloed. Wij ondersteunen u op zodanige wijze dat u verder kan en uw doelstellingen behaalt. Dat doen wij binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit.


Kennis- en innovatiemanagement
Om maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken, is innovatie en kennisontwikkeling noodzakelijk. Die kan alleen tot stand komen door andere samenwerkingsverhoudingen, allianties en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij dergelijke trajecten.


Beleidsevaluaties, rekenkameronderzoek en toetsing milieueffectrapportages
De publieke sector houdt regelmatig beleidsplannen, projecten en programma’s tegen het licht. Dat kan voorafgaand aan het besluitvormingsproces om de kwaliteit ervan te borgen, maar ook in meer evaluerende zin. Ambient helpt u daarbij. Onze aanpak is altijd gericht op leren en verbeteren en gericht op de ondersteuning van besluitvorming. Door onze evaluaties wordt uw beleid, project of programma effectiever. We kijken samen terug, maar kijken vooral ook naar de toekomst en hoe u het nog beter kunt doen.


Data- en informatiebeheer
In het huidige informatietijdperk zijn er veel data beschikbaar over de fysieke leefomgeving. De publieke sector gebruikt deze informatie voor het maken van (beleids)keuzes. Daarnaast delen overheden data met andere organisaties en het algemeen publiek, onder andere in het kader van (internationale) afspraken. Vraag en aanbod zijn echter niet altijd goed op elkaar afgestemd, waardoor gegevens niet altijd tot het juiste inzicht leiden en keuzes suboptimaal plaatsvinden.

Ambient kan u helpen om de zaken goed aan te pakken. Wij analyseren de vraag naar en het aanbod van (bron)data en adviseren u over het gebruik en implementatie van ICT-oplossingen.

FaLang translation system by Faboba