Watervisie Berkelland 

 
De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen (riool- en zuiveringsbeheer) en het stedelijk en regionaal watersysteem. Er is de wens om gezamenlijk een lange termijn Watervisie uit te werken en vast te stellen. De samenwerkende partijen hebben Ambient gevraagd deze visie op te stellen.
 
Om tot een breed gedragen visie te komen heeft Ambient een bestuurlijke dialoog georganiseerd, waarop uitgangspunten en ambities voor de Watervisie zijn geformuleerd. Vervolgens zijn tijdens een visiedag door alle partijen, in verschillende sectoren van de organisaties op basis van kansen, bedreigingen en de kracht van het gebied, ambities en uitgangspunten geformuleerd voor de Watervisie. Hierbij is uitgebreide aandacht voor de trends en ontwikkelingen in het stedelijk en regionaal waterbeheer en de afvalwaterketen met betrekking tot klimaatverandering, technologische en sociaal demografische ontwikkelingen, de veranderende rol van de overheid en de komst van de omgevingswet.
 
Naast de inbreng van de interne organisaties heeft Ambient ook gebiedspartners betrokken bij ontwikkeling van de Watervisie. Er zijn gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, de woningcorporatie en met de LTO. De inbreng van deze partijen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Watervisie. Samen met betrokkenen zijn de prioriteiten in de tijd bepaald, waarmee een Watervisie voor de korte én lange termijn tot stand komt. Het visiedocument dient als basis voor het watertakenplan.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Dekker.


FaLang translation system by Faboba