Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel 

De Werkeenheid Brabantse Peel en Brabant Water willen gezamenlijk een bouwsteen ontwikkelen voor het thema water, die door de partijen gebruikt kan worden bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen. Met de bouwsteen water willen de gemeenten, het waterschap en Brabant Water anticiperen op de komst van de Omgevingswet die begin 2021 in werking treedt.
 
De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Concreet krijgt dit vorm door:
  • Deregulering van regels voor lozingen in de riolering, bodem en op het oppervlaktewater.
  • Het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie voor de gemeentelijke zorgplicht afvalwater in het buitengebied.
 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnt ook de wettelijke planverplichting van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en krijgen gemeenten en waterschap (en provincies) een aantal nieuwe en vervangende instrumenten in handen, gericht op de fysieke leefomgeving.
 
De urgentie om in regionaal verband gezamenlijk invulling te geven aan de beleidsvrijheid rondom de gemeentelijke watertaken en de zorgplichten van het waterschap neemt hierdoor verder toe. Als gemeente, waterschap en Brabant Water moet bepaald worden wat je wel en niet ‘geregeld’ wilt hebben en hoe je dat dan gaat doen.
 
Ambient en Colibri Advies zijn gevraagd om de gemeenten en het waterschap te begeleiden bij het opstellen van een gezamenlijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie, het programma en het gemeentelijk omgevingsplan en het waterbeheerprogramma van Waterschap Aa en Maas. Er wordt een overzicht gemaakt van de relevante regels die op nationaal niveau zullen verdwijnen. Aan de hand van dit overzicht wordt in gesprekken met de betrokken gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Brabant Water en tijdens een gezamenlijke werkbijeenkomst geanalyseerd welke regels op lokaal niveau gewenst zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Dekker.


FaLang translation system by Faboba