Flevoland - Noordoostpolder

Advies doelmatigheidsverbetering Afvalwaterketen Flevoland

Flevoland gaat intensiever samenwerken binnen de afvalwaterketen. In het voorjaar van 2011 brachten de betrokken partijen (gemeenten en  waterschap) de mogelijkheden in beeld van gezamenlijk gemalenbeheer, databeheer, meten en monitoring en gezamenlijke storingsdiensten. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente die het cyclisch rioolonderhoud ‘op orde’ heeft een andere gemeente, die daar minder ver mee is, ontzorgen. In de periode augustus – oktober werden de gezamenlijke activiteiten operationeel gemaakt. Dit is medio maart 2011 bestuurlijk afgesproken door Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde binnen de samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. In de loop van 2011 is ook een nieuw regionaal bestuursakkoord ondertekend.

Ambient heeft de samenwerkende partijen geadviseerd over de invulling van de samenwerking. De werkzaamheden zijn een vervolg op het regionaal feitenonderzoek naar de afvalwaterketen in Flevoland. In dit project heeft Ambient in samenwerking met DHV de huidige situatie en varianten voor doelmatigheidsverbetering in de regio Flevoland in beeld gebracht.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...
Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Infiltratie en opvang op eigen terrein, bovengrondse afvoer, infiltratie en opvang van hevige buien op wegen en in groenvoorzieningen vragen om afstemming van en eenduidigheid in de standaarden van CROW, ISSO, Stichting RIONED en NEN. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (klimaatmaatlat) versterkt die vraag. NEN-OSKA heeft...