Behang staand3

Advies doelmatigheidsverbetering Afvalwaterketen Flevoland

Flevoland gaat intensiever samenwerken binnen de afvalwaterketen. In het voorjaar van 2011 brachten de betrokken partijen (gemeenten en  waterschap) de mogelijkheden in beeld van gezamenlijk gemalenbeheer, databeheer, meten en monitoring en gezamenlijke storingsdiensten. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente die het cyclisch rioolonderhoud ‘op orde’ heeft een andere gemeente, die daar minder ver mee is, ontzorgen. In de periode augustus – oktober werden de gezamenlijke activiteiten operationeel gemaakt. Dit is medio maart 2011 bestuurlijk afgesproken door Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde binnen de samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. In de loop van 2011 is ook een nieuw regionaal bestuursakkoord ondertekend.

Ambient heeft de samenwerkende partijen geadviseerd over de invulling van de samenwerking. De werkzaamheden zijn een vervolg op het regionaal feitenonderzoek naar de afvalwaterketen in Flevoland. In dit project heeft Ambient in samenwerking met DHV de huidige situatie en varianten voor doelmatigheidsverbetering in de regio Flevoland in beeld gebracht.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...