People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

LIFE-IP Klimaatadaptatiestrategie voor disseminatie en replicatie

In 2022 is het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie van start gegaan. De aanleiding voor dit programma is de Nationale Adaptatie Strategie, en de barrières die in de uitvoering hiervan worden ervaren. De vier belangrijkste barrières zijn:

  • Kennisdoorwerking en tools.
  • Bewustwording en urgentiebesef.
  • Integrale aanpak en governance.
  • Financiering en businessmodellen.

In 18 projecten wordt geleerd hoe deze vier barrières te overkomen. Gedurende de looptijd van het programma (2022-2027), zullen veel lessen en inzichten worden opgedaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze lessen verspreid en toegepast worden.

LIFE-IP klimaatadaptatie is op zoek naar manieren om de opgedane kennis en ervaring op te halen, rode draden uit de veelheid aan kennis en ervaring te herleiden, en deze inzichten te verspreiden. Hiervoor wil LIFE-IP Klimaatadaptatie werken aan een strategie voor disseminatie en replicatie, als basis om vervolgens een plan op te stellen en uit te gaan voeren.

Onze collega Eva is gevraagd om als teamlid van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam het proces te begeleiden om tot een gedragen strategie te komen.

In juni 2023 is de ‘Strategie kennisdoorwerking LIFE-IP klimaatadaptatie‘ gepubliceerd.

Eva Nieuwenhuis

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...