ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda

Graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen leveren overlast op voor omwonenden en bedrijven. Doordat veel kabels en leidingen niet netjes geordend in de grond liggen, is er meer kans op uitloop en schades, met nog meer overlast tot gevolg. Gemeente Breda wil verkennen of innovatieve vormen van de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond kunnen bijdragen aan de vermindering van de overlast. Een voorbeeld van zo’n innovatieve vorm is een kabel- en leidingentunnel. De gemeente wil weten of de inzet van een leidingentunnel in Breda effectief, efficiënt en haalbaar is. Zij hebben Ambient verzocht om via een literatuuronderzoek een eerste inventarisatie uit te voeren naar deze vragen.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...