ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel

Graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen leveren overlast op voor omwonenden en bedrijven. Doordat veel kabels en leidingen niet netjes geordend in de grond liggen, is er meer kans op uitloop en schades, met nog meer overlast tot gevolg. Gemeente Breda wil verkennen of innovatieve vormen van de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond kunnen bijdragen aan de vermindering van de overlast. Een voorbeeld van zo’n innovatieve vorm is een kabel- en leidingentunnel. De gemeente wil weten of de inzet van een leidingentunnel in Breda effectief, efficiënt en haalbaar is. Zij hebben Ambient verzocht om via een literatuuronderzoek een eerste inventarisatie uit te voeren naar deze vragen.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...