People listen to the report at the meeting. Presentation of work results, summing up, negotiating. Business analytics, marketing research. Economic reporting, forecasting. Project development.

Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving

Gert Dekker en Marieke Prins zijn als docent verbonden aan Berghauser Pont Academy. Berghauser Pont Academy verzorgt diverse opleidingen op het gebied van de Omgevingswet, waarbij Gert en Marieke ingezet worden op het onderdeel (grond)water en bodem. Ambient is betrokken bij de volgende reguliere cursussen, die op aanvraag ook incompany aangeboden kunnen worden:

Marieke Prins is als docent verbonden aan het Studiecentrum voor Bedrijven en Overheid (SBO) waar zij sinds 2017 de module ‘Bescherming van bodem en grondwater onder de Omgevingswet’ verzorgt als onderdeel van de opleiding Waterwetgeving. Deze cursus wordt zowel als open course aangeboden als incompany en heeft als doelgroep de overheid.

Marieke Prins

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...