People listen to the report at the meeting. Presentation of work results, summing up, negotiating. Business analytics, marketing research. Economic reporting, forecasting. Project development.

Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving

Gert Dekker en Marieke Prins zijn als docent verbonden aan Berghauser Pont Academy. Berghauser Pont Academy verzorgt diverse opleidingen op het gebied van de Omgevingswet, waarbij Gert en Marieke ingezet worden op het onderdeel (grond)water en bodem. Ambient is betrokken bij de volgende reguliere cursussen, die op aanvraag ook incompany aangeboden kunnen worden:

Marieke Prins is als docent verbonden aan het Studiecentrum voor Bedrijven en Overheid (SBO) waar zij sinds 2017 de module ‘Bescherming van bodem en grondwater onder de Omgevingswet’ verzorgt als onderdeel van de opleiding Waterwetgeving. Deze cursus wordt zowel als open course aangeboden als incompany en heeft als doelgroep de overheid.

Marieke Prins

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...