majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen

STOWA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Community of Practice (CoP) Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen. De CoP Bewustzijn Waterkwaliteit is een netwerk voor partijen die werken aan een betere waterkwaliteit door slimme samenwerking en communicatie met burgers en bedrijven. Met de kennis van de vakgebieden van ecologie, communicatie en gedragsbeïnvloeding kijken we nadrukkelijk naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Het Platform Blauwalgen is een groep van wetenschappers op het gebied van blauwalgen en cyanotoxines, alsook experts en beleidsmakers van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Twee keer per jaar komt deze groep bijeen om de stand van zaken op het gebied van blauwalgenbeleid en actualiteiten te bespreken. Ambient is namens STOWA verantwoordelijk voor het ondersteunen van beide initiatieven.

Eugène Hendrikx

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...