Behang staand3

Procesondersteuning Omgevingsvisie WML

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Haar primaire verantwoordelijkheid is schoon drinkwater en leveringszekerheid tegen aanvaardbare kosten. Klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving, toenemende druk op grondstoffen en (ondergronds) ruimtegebruik zijn enkele ontwikkelingen die invloed hebben op dat primaire proces. Daarnaast heeft WML de ambitie om zelf pro-actief te zijn in haar omgeving, zodat de assets van WML optimaal bewaakt blijven. Door middel van een omgevingsvisie wilde WML haar strategie in relatie tot de veranderende omgeving helder krijgen en vertalen in concrete stappen in haar werkwijze.

WML heeft Ambient gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van deze omgevingsvisie. De ondersteuning bestond uit het organiseren van brainstorms en workshops met betrokkenen binnen de WML-organisatie, om daarmee een duidelijk beeld te krijgen in de gewenste strategie naar de omgeving. Daarnaast stelde Ambient de omgevingsvisie op.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...